Дошкільний навчальний заклад №210

ВСТУПНЕ слово Віктора Огнев’юка, наукового керівника проекту, ректора Київського університету, доктора філософських наук, професора.

Кожна людина має велике щастя народитися генієм і бути дитиною, але далеко не кожній випадає можливість виявити зрілу мудрість, досягнувши старості. Люди завжди мріяли про довголіття, але й досі не завжди усвідомлюють, що секрет щасливої старості значною мірою залежить саме від перших років їхнього життя.

Відомий український педагог, засновниця першого українського дитячого садка в Києві (1871 p.), Софія Русова зазначала: "Раніш держалися такої думки, що виховання починається зі школи, й поки дитина не має шкільного віку, доти не потребує ніякого виховання. Але за останній час психологія виясняє, що такий погляд дуже шкодливий й неправдивий, бо усі нахили дитини, її здоров'я, її харак- тер — усе це розвивається, бере напрям і зміцнюється у перші роки життя, і в 8 літ вже дитина має свої сталі звички, погані чи добрі — в залежності од оточення, свою волю й свої змагання, з якими вже нелегко боротися в школі, бо легше не дати вкорінитися тому чи іншому почуттю, аніж його поборювати, коли воно уже зміцнилося"..

Сучасні дослідження американських науковців Адама Сливоцького і Давида Моррісона переконливо підтверджують виняткову важливість дитинства, адже здатність людини навчатися майже наполовину закладається в перші чотири роки життя, а ще одна третина — до восьми років. Отже, до восьми років у мозку людини формуються головні нервові шляхи, на яких ґрунтується здатність до навчання. По досягненні дитиною десятирічного віку дендрити, що не утворили нових нервових шляхів, відмирають, а відтак людина втрачає значну кількість потенційних здібностей. Звертаючись до традицій етнопедагогіки, бачимо, що наші пращури віддавна вже з перших днів народження немовляти колисали його в люльці, що, як виявляється, сприяє формуванню вестибулярного апарата маляти, і, в свою чергу, — координації рухів, розвитку відчуттів рівноваги, змагальності. А крім того, власне, учені з'ясували це тільки тепер: колисання, гойдання сприяють формуванню нервових з'єднань, які відповідають за вміння читати й писати. Отже, якщо ваша дитина любить крутитися, перекидатися, танцювати, а Інколи й падає, знайте, що все це сприяє утворенню важливих нервових з'єднань, а відтак — розвиткові дитини.

Вже згадувана Софія Русова писала про це так: "Кожна здорова нормальна дитина бажає гуляти, це природний стан дитини, коли вона грається, гра робить з дитиною те, що вода з камінчиками".

Воістину неоціненне значення в житті дитини мають іграшки, й насамперед саморобні.

Чим більше дитина грається, чим різноманітніші її ігри, тим краще вона розвивається, тим більшого досвіду набуває. Особливо цінними є сюжетно-рольові ігри та сюжетно-рольові відносини, в яких перебуває дитина. А яким важливим є гармонійне єднання з природою! З позиції прожитих років можу стверджувати: у цьому сільські діти мають великі переваги перед маленькими городянами, адже у них набагато більше можливостей для пізнання природного довкілля.

Для людини, котра народилася й зростала в селі, природа є середовищем життєдіяльності. Вміння вудити рибу, збирати гриби та лікарські рослини, годувати птахів і тварин, обробляти землю, вирощувати й збирати врожай формується без будь-яких спеціальних "занять", лише за аналогією, як це роблять старші. За таких умов дитина набуває неоціненного досвіду сюжетно- рольової взаємодії.

Однак сучасне життя висуває перед людиною нові виклики, адекватні відповіді на які не можна почерпнути лише з того, що дає сільській дитині досвід життєдіяльності. Та й далеко не кожна родина розуміє свої виховні функції, а тим паче виконує їх. Останнє не залежить від місця проживання — в селі чи в місті. Маючи можливість безпосередньо контактувати з природою, сільська дитина водночас позбавлена можливості широких комунікацій із соціальним оточенням. В епоху інформаційного буму, коли всі процеси набувають величезного прискорення, а час стає спресованим, це може позначитися на майбутніх досягненнях сільських хлопчиків і дівчаток, адже сучасні діти мають розвиватися відповідно до викликів сьогодення. Те, що раніше людина дізнавалася протягом усього життя, сучасна дитина має осягнути за кілька років! Тож дошкільна освіта й покликана забезпечити гармонію єднання з природою та прилучення до динамічного, стрімкого, насиченого технікою та електронікою сьогодення. Це важливо і для міських дитячих садків, адже вони мають зворотний дисбаланс — домінування комунікацій, але дефіцит спілкування з природою.

Потенціал кожної дитини досить значний. Як стверджує американський психолог Б. Фуллер: "Усі діти народжуються геніями, але впродовж перших шести років ми допомагаємо їм позбутися цієї геніальності". Очевидно, проблема полягає в непідготовленості переважної більшості батьків до розкриття природних здібностей своїх дітей. А відтак потрібні нові підходи до роботи з родиною, починаючи від моменту, коли подружжя бере шлюб, а тим більше відтоді, коли чекає на дитину. Цю функцію можуть успішно виконувати районні та міські методичні кабінети, залучаючи методистів дошкільних закладів. Важливою в цьому контексті є взаємодія методичних служб з лікарями, що спостерігають за вагітними матерями. Така співпраця може дати вагомий соціальний ефект.

Перші роки життя дитини, допоки багатьма ще належно не оцінені, насправді визначають інтелектуальний потенціал особистості, її фізичне і психічне здоров'я на все життя. Тож на часі не тільки перегляд ролі батьків, а й коригування державної освітньої політики, насамперед перегляд пріоритетів. Родина й дошкільні роки дитини мають посісти в цих пріоритетах головне місце. У Франції, наприклад, усі діти після трьох років, починають відвідувати "материнські школи", програма в яких є обов'язковою для всіх дітей, незалежно від того, чи мають їхні батьки французьке громадянство. Коли ж родина не хоче віддавати свого малюка до дитячого садка, їй доводиться щороку подавати спеціальну заяву із серйозним обґрунтуванням свого рішення, а дитина має щороку проходити контрольні тести на рівень розвитку. Зазначений досвід цікавий та перспективний для запровадження в дошкільну освіту нашої держави.

В Україні дедалі нагальнішою стає проблема запровадження обов'язковості дошкільної освіти. Причому, варто було б починати з дітей, що потребують корекції розвитку, а також з дітей із соціально проблемних родин. Власне, система дошкільної освіти потребує програмного підходу до її розвитку відповідно до сьогоднішніх та майбутніх викликів, адресованих до конкретної людини й до суспільства.

Висновок зі сказаного лише один — дитинство має стати найпершим пріоритетом держави. Обнадійливою у цьому сенсі є увага держави до проблем дитячої безпритульності та сирітства, забезпечення рівного доступу до освіти, впровадження зовнішнього оцінювання.

В основу нової освітньої політики має бути покладено пріоритетність дошкільної освіти як фундамент цілісної системи неперервної освіти. Від якості цього фундаменту, закладеного в перші роки життя, залежить динаміка особистісного зростання дитини, її життєві установки та світосприйняття в майбутньому, а відтак і рівень сукупного інтелекту нації. Українське дошкілля потребує корекції на індивідуальні запити особистості щодо розвитку природних та набутих нею здібностей і талантів.

Упродовж останніх років дитинство й дошкільна освіта здобули істотну законодавчу підтримку. Із введення у дію Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства" не тільки створено правове підґрунтя та функціонування системи дошкільної освіти, а й забезпечено стабілізацію мережі дошкільних навчальних закладів

Головним замовленням держави лишається замовлення на виховання самостійної людини. Адже в майбутньому найважливішим для неї буде вміння жити в суспільстві.

Очевидною є потреба в переосмисленні в нашій країні власного і чужого досвіду, подолання стереотипів та зайвої регламентації дошкільної освіти.

Сьогодні в Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання кількості дітей, охоплених дошкільною освітою.

Діти, що не відвідують дошкільні навчальні заклади, мають перебувати у полі зору органів управління освітою різних рівнів, які через запровадження соціально-педагогічного патронату повинні забезпечити облік усіх дітей дошкільного віку, подальше їх охоплення різними формами дошкільної освіти.

Особливої уваги потребують майбутні першокласники, тобто діти п'ятирічного віку. У нас уже давно застосовуються підходи, запозичені з практики німецьких колег. У цій країні поширені заклади для дітей однієї вікової групи, здебільшого 5-річних, тобто старших дошкільників. Крім окремих груп-садків, існують пришкільні групи для 5-річних. Діти цього віку відвідують також підготовчі класи основної школи, кількість яких постійно зростає. Запозичення такого підходу є найбільш ймовірним у ситуації, що склалася з охопленням дітей дошкільною освітою, насамперед у сільській місцевості.

На Всеукраїнському педагогічному форумі в Полтаві зазначалось: "…надзвичайно важливо створити рівні можливості для здобуття освіти кожною дитиною". Розв'язання цього завдання у системі дошкільної освіти можливе через розширення мережі навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад", центрів розвитку дитини, дошкільних груп при позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, груп короткотривалого перебування дітей при дитячих садках, сезонних дошкільних закладів тощо. Популярним серед певних категорій населення стає набуття дошкільної освіти вдома з допомогою приватних педагогів (гувернерів). упровадженням Закону України "Про дошкільну освіту" виникла необхідність оновлення нормативної бази та програмно-методичного забезпечення дошкільної галузі. Діяльність дошкільних навчальних закладів регламентують сьогодні положення: "Про дошкільний навчальний заклад", "Про навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад", "Про атестацію педагогічних праців- ників" та інструктивно-методичні листи щодо організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади; про планування освітнього процесу; про організацію фізкультурно- оздоровчої роботи; про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах тощо..

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти, спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей.

До Базового компонента дошкільної освіти розроблено методичний супровід — Коментар та Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та варіативні комплексні програми, зокрема, і розроблена професорсько-викладацьким колективом Київського університету імені Бориса Грінченка програма «Дитина» та Методичні рекомендації до неї. Дошкільна освіта потребує урізноманітнення програм, систем і моделей дошкільної освіти. Наприклад, у Швейцарії існує понад 150 різноманітних систем і моделей. Дещо інший, більш регламентований, підхід у Франції, де дитячий садок вважається досягненням навчально-виховної системи. Робота тут розподіляється за трьома секціями:
♦ у першій (діти віком від двох до чотирьох років) робота з малюками обмежується іграми;
♦ у другій (від чотирьох до п'яти років) більше уваги приділяється соціалізації дітей, навчанню їх спілкуватися за допомогою мови і жестів; З 10
♦ у третій, основній (шестирічні діти) дітей готують до навчання в школі, учать читати, писати, лічити.

Уся робота "материнських шкіл" орієнтована на розвиток різноманітних здібностей кожної дитини. Заняття проходять без примусу, цікаво і не втомлюють малюків. Вони покликані відучити дитину від неробства, викликати в неї радість, спонукати до активних дій. Ураховуються індивідуальні й вікові особливості кожного, відмінності у характерах і темпераменті. Методи роботи з дітьми максимально наближені до природного спілкування розумної, уважної матусі з малюком, а умови —до родинних.

Урахування індивідуальних особливостей дітей, їхнього темпераменту й упровадження родинного клімату в українських дитячих садках — важливий напрям їх модернізації.

Один із ключових підходів до реалізації змісту чинних програм в Україні — пріоритетна зорієнтованість на активізацію творчого потенціалу дитини. Тому запроваджувані в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу освітні технології та родинне виховання мають будуватися на залученні кожної дитини саме до тих видів діяльності, які найбільше сприяють виявленню її інтересів, розкриттю її природних нахилів, здібностей та реалізації, права на вільний вибір практичних способів дій, інструментарію, партнерів тощо. Зважаючи на те, що провідною діяльністю в дошкільному віці є ігрова, саме вона має стати найдієвішим засобом формування творчої особистості, оскільки, як зазначає нідерландський дослідник культури Й. Гейзінга, "через гру людська спільнота піднімається над біологічними формами життя".

У цій справі слід ширше використати потенціал таких форм організації роботи з дітьми, як самостійна діяльність (художня, рухова, мовленнєва та ін.), дитяче дозвілля (свята, розваги), гуртки різного спрямування. Саме в цьому вбачаємо широкі можливості для об'єднання зусиль дошкільних і позашкільних закладів.

З урахуванням потреб дошкільних закладів різних типів розроблено профільні програми з проблем фізичного, мовленнєвого, художньо- естетичного розвитку, навчання дітей іноземної мови, формування основ без- пеки життєдіяльності. Міністерство освіти і науки України запропонувало педагогам і батькам пакет навчально-методичних посібників та рекомендацій.

Головна мета дошкільної освіти в Україні — створити сприятливі умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

Така глобальна мета висуває певні вимоги й до забезпечення належної гарантованої якості дошкільної освіти. І найвагоміша з них — модернізація змісту, оновлення його відповідно до вимог часу, із збереженням при цьому позитивного досвіду та збагачення його новими, прогресивними ідеями. Насамперед необхідно зберегти пріоритети охорони життя, зміцнення психічного і фізичного здоров'я дошкільнят, забезпечити їхній своєчасний та повноцінний фізичний розвиток. Сьогодні, коли окреслилася тенденція до стабілізації і певного зростання народжуваності у країні із 376,5 тис. у 2001 р. до 408,6 тис. у 2003 p., а до закладів дошкільної освіти починають приходити діти другого і навіть першого років життя, важливо подбати про відкриття груп для цього контингенту дітей; створення сприятливих умов для реалізації цілісного підходу до малюка, його догляду, виховання й розвитку.

У зв'язку з переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання актуалізується проблема формування готовності дошкільнят до систематичного навчання, шкільного життя Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь — основні напрями роботи з дошкільнятами.

У центрі уваги має бути забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра, та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові дітей.

Відомий російський дослідник психології дитячого віку Д. Фельдштейн, порівнюючи п'ятирічних і шестирічних дітей, зазначає: "П'ятирічні діти перебувають у в тому колі інтимно-особистісних відносин, переважно орієнтованих на знайомі предмети, що оточують їх, і близьких людей. Вони не можуть виявляти значуще й привабливе для них в інших, у них ще не сформоване ставленні до дитячого колективу, немає розуміння цінності суспільної праці.

Шестирічні діти ширше розуміють соціальні зв'язки, ) них виробляється вміння оцінювати поведінку інших дітей і дорослих. Шестирічна дитина усвідомлює свою належність до дитячого колективу, починає розуміти важливість суспільно корисних справ. Тобто саме на рубіж 5-6 років у дитини формується визначене розуміння та оцінка соціальних явищ, орієнтація на оцінні відносини/ дорослих крізь призму конкретної діяльності" [5].

Урахування зазначених особливостей у розвитку дітей 5-6 років — неодмінна умова, яку мають ураховувати педагоги, добираючи зміст І методи навчально-виховної діяльності.

Не варто вдаватися до надмірної інтенсифікації розумового виховання, до чого останнім часом схиляються окремі педагоги і батьки, мотивуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до Важливо посилити саме розвивальний і виховний аспекти розумового виховання, приділити увагу формуванню мотивів пізнавальної діяльності, розвитку інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

Сучасне трактування якісного багатокомпонентного змісту дошкільної освіти передбачає широкий спектр проблем соціалізації дітей, а також трудового виховання, прилучення їх змалку до колективних видів діяльності, формування працелюбності й відповідальності, без чого неможливе органічне входження малюка у довкілля. Важливо також спрямувати зусилля педагогів та батьків на пробудження у дітей з ранніх років гуманних почуттів, ознайомлення їх з моральними нормами і правилами, морально-естетичними цінностями, формування навичок моральної поведінки у світі людей, речей і природи.

У самостійний аспект змістового наповнення дошкільної освіти виокремлюється формування початків духовності з перших років життя в напрямках закладання основ культури міжособистісного спілкування, моральної, в т.ч. громадянської, національної та художньо-естетичної, родинно-побутової, правової, інтелектуальної, екологічної, релігійної (за бажанням родин) культури. Щоб здобути бажані результати, важливо інтегрувати означені напрями, не обмежуючись одним з них (наприклад, релігійним, національним чи естетичним).

Як показують наукові дослідження, дошкільний період — надзвичайно сприятливий для закладання базису громадянської свідомості: почуття любові й поваги до рідних і близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, рідного села, міста, пошани до державних символів, інтересу до історичної та культурної спадщини українського народу.

Запорукою якісної дошкільної освіти є мовленнєвий розвиток дитини. В. Гумбольт ще у XVIII ст. підкреслював, що мова у формі генетичного коду існує у клітинах людського мозку й передається як генний спадок від батьків до дітей. Саме тому так важливо, щоб діти засвоювали рідну мову в родинному середовищі. Специфічні умови історичного буття нашого народу часто спотворювали й, на жаль, продовжують спотворювати цей процес, а відтак саме дошкільна освіта покликана виконати особливу місію прилучення дітей до глибоких і чистих джерел української мови.

Україна прагне сповна задовольняти потреби представників різних національностей, які є громадянами або проживають у країні на законних підставах, у здобутті дітьми знань рідною мовою в контексті національної культури шляхом розширення мережі дошкільних закладів з національними мовами виховання, поповнення їхнього програмно-методичного забезпечення на основі загальноукраїнських та власне національних видань; підготовки кадрів для таких закладів.

Виважена мовна політика в освіті сприяє оволодінню дітьми українською мовою як державною та мовою своєї національності, що сприяє міжнаціональній толерантності.

У дошкільні роки спостерігаються перші творчі прояви особистості. Більшість українських педагогів та психологів погоджуються зі своїм американським колегою Б. Фуллером щодо того, що всі діти талановиті від природи, а проблема полягає у тому, що дорослі не завжди спроможні розкрити дитячі таланти. Такий погляд співзвучний із сучасними тенденціями гуманізації дошкільної освіти й новітніми концепціями становлення дитячої особистості. Це, на жаль, вдається не кожному педагогові, оскільки для сучасної педагогічної освіти це ще не стало важливим приоритетом.

Щоб дошкільна ланка посіла належне місце у вітчизняній системі неперервної освіти й стала її міцним фундаментом, необхідно консолідувати зусилля відповідних структур законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів з метою розв'язання назрілих проблем, через прийняття та реалізацію державної програми розвитку українського довкілля.